6. päev 27.1o.2o17

Alustasime hommikut veidikene hiljem kui eelnevatel päevadel. Liikudes tavapäraseks kujunenud bussiga number H14 põhja suunas, põikas buss aga oma igapäevasest liinimarsruudilt kõrvale. Tee, mis viis Parlamendihoone juurest läbi, oli suletud. Oodati endiselt põnevusega otsust sellele, et mis saab siinse piirkonnaga edasi? Meid ootas ees aga kool nimega Institut Quatro Cantoni (http://www.4cantons.cat/). See oli kool, kus kasutatakse innovatsiooni ja tehnoloogiat, mis on lõimitud erinevatesse projektidesse.

Kooli ees ootasid meid juba tuttavad Susan ja Rickard, kes mõlemad liitusid meiega, et koos viimast kooli külastada ja ühiselt ka lõunat süüa.

Quatro Cantoni koolis õppis 590 õpilast, kellel vanust 12-18 aastat. Huvitav oli see, et kuni 14 aastaseid tõid kooli vanemad. Nagu ka varasemates koolides, siis õpilastel ei ole lubatud kooli territooriumilt lahkuda enne õppepäeva lõppu, välja arvatud juhul kui õpilane läheb koju lõunat sööma. Õpilaste õppepäeva pikkuseks oli 6-7 õppetundi. Ühe õppetunni pikkus oli 60 minutit nagu enamikes meie poolt külastatud koolides.

Võrreldes teiste külastatud koolidega, oli erinevuseks see, et igal õpetajal oli 14 õpilast, kellele olla mentoriks ja toetada tema õppimist. Õpilased olid selles koolis viieteistkümnest erinevast rahvusest ja erineva koduse taustaga. Seetõttu oli oluline, et iga õpilane oleks toetatud. Probleemide korral eelistati õpilasega vestelda, mitte ei alustatud märkamist märkuste panemisega.

Kooli tehnilist poolt vaadates hakkas silma, et klassides kasutati väga vähe projektoreid. Klassides olid seintel (kolmel seinal) valged tahvlid ja telekas, kuhu tehti ülekanne kasutades Airplay meetodit ja juhtmega. Õpilastel oli vahenditena kasutusel IPadid (mille oli kool tellinud, aga vanem välja ostnud) ja suurematel laptopid (kooli omad üldiselt kõigil). Õpilastel õpikuid ei olnud, sest õpikud maksavad väga palju ja kool nende ostmist ei toeta (samuti ei kasutata õpikuid mitu aastat järjest nagu meie koolides tavaks). Seetõttu on õpilastel odavam omada tahvlit või laptopi, kus kokkulepitud õppekeskkonnas (enamikel juhtudel Moodle või Google Classroom ning google drive) on üles riputatud vaja minevad materjalid. Samuti oli õpilastel kasutusel kaustik, kuhu tehti märkeid ja konspekteeriti olulist informatsiooni. Mobiiltelefonide kasutamine koolimajas ilma olulise põhjuseta oli keelatud. Antud koolis oli meie nädala jooksul külastatud koolidest kõige uuema tehnoloogiaga võrk, mida jagati väga paljude (liiga paljudega isegi) (AP) accesspointideg.

Õppetunnid, mida külastasime, olid projektipõhised. Üks projekt kestab 6 nädalat ja õppeaasta jooksul läbitakse 6 erinevat projekti. Klassides oli maksimaalselt 25 õpilast, kes jagunesid väiksemateks gruppideks. Grupid tegid rühmatööd kas 4-5 liikmekesi või mõnikord ka kahekesi.

Esimesena külastasime teaduse ja biooloogia tundi, kus  teemaks olid elundkonnad. Iga grupp oli saanud enda „projektiks“ ühe elundkonna, mida nad uurisid ja tutvustasid kaasõpilastele. Samas oli õpetaja andnud igale õpilasele ka töölehe, mida pidevalt uute teadmistega täiendati individuaalselt kuuldu ja nähtu põhjal.

Teine tund, mida külastasime, oli tehnoloogia tund ja mida viidi läbi tehnoloogia klassis. Huvitav oli see, et tehnoloogia klass tähendab siinses riigis nii tööõpetuse kui ka arvutiklassi. Õpilased kasutasid Java processing 3 programmi, kus programmeeriti mänge. Õpetaja oli klassis mentorina, kellelt küsiti nõu ja abi alles siis, kui keegi kaasõpilastest enam aidata ei osanud. Õpetaja tutvustas meile õpilaste eelmist projekti, kus grupitöödena olid valminud kooliümbruse piirkonna hoonetest maketid, 3D arvutijoonised ja koduleht iga hoone ajaloo kohta.

Kunstiõpetuse tund, mida külastasime kolmanda tunnina, oli seotud muusikaga. Kuna oli alanud alles uus projektiperiood, siis saime näha kuidas õpilased valmistuvad ja valivad grupi teemat. Selle projekti tegi teistest erinevaks see, et projekti oli kaasatud juhendaja väljaspoolt kooli.

Väga huvitav ja eriline oli „Aia“ projekt. Õpilased olid loonud kooli sisehoovi ise „lounge´i“. Nad olid kasutanud selle loomiseks taaskasutatavaid materjale (euroalused) ja ehitanud ning õmmelnud kõik ise.  Selle loomiseks oli kasutatud erivates õppeainetes omandatud oskusi- puutööoskust, õmblemist, ruumi planeerimise oksut, teadmiseid taimede kasvatamisest jne. Samuti pidid õpilased antud ruumi eest ise hoolitsema, suurendades seeläbi õpilaste vastutust ja kohusetunnet.

Õppimine ja õpetamine lähtus Quatro Cantoni koolis õpilase pädevuste arendamisest. Tegevusi ja õppetööd planeeritakse selliselt, et oleksid toetatud kõik erinevad kompetentsid ning areneksid nii analüütiline, kriitiline kui ka loov mõtlemine.

Pilte päevast: https://www.facebook.com/pg/%C3%95pir%C3%A4nne-Muutunud-%C3%B5pik%C3%A4situs-praktikas-173541623224904/photos/?tab=album&album_id=175205343058532

Kokkuvõtte tegid Guido, keda aitasid Kärt ja Marjaliisa.

Advertisements