3. päev 24.1o.2o17

 

Teisipäeva hommikul kell 8.15 kogunes meie rõõmsameelne seltskond hotelli ette, et sõita bussiga tutvuma tänaseks planeeritud kooliga. Escola Antoni Brusi on  tagasihoidliku väljanägemisega hoone, mis on ümbritsetud kõrge aiaga ning mille värav on lukustatud.  Turvalisusele pööratakse Barcelona koolides suurt tähelepanu.

1 (1)

1 (2)

Escola Antoni Brusi on  munitsipaalkool, kus õpib 400 õpilast, vanuses 3-13 aastat. Õpilaste arvu ülempiir klassis on  27,5 õpilast. Tavaliselt õpib ühes klassis  25 õpilast. Igas vanuses on kaks paralleelklassi.

Enamik selle kooli õpilasi on pärit keskklassi peredest. Kool asub uues piirkonnas ning sinna on hiljuti rajatud ülikool. Seetõttu õpib koolis ka palju õppejõudude lapsi. Samas on märkimisväärne arv õpilasi vähekindlustatud peredest.

Alustasime oma külaskäiku kolmeaastaste õpilaste kunsti tunnist. Töö toimus gruppides, kus igal grupil oli erinev ülesanne. Kõige nooremad õpilased magavad koolis ka lõunaund, selleks on neil võimla ühes seinas matid.

123

2 (1)

2001. aastal alustati koolis muusika õpetamist inglise keeles. Järgnevatel aastate hakati inglise keelt integreerima ka teistesse õppeainetesse.

2011 aastal sai Escola Antoni Brusi robootika ja programmeerimise pilootkooliks. Eelnevalt korraldati vanematele töötube ja küsiti nende arvamust.

 1.-2., 3.-4., 5.-6. klasside õpilastele toimuvad iga päev 90 minutilised töötoad, kus õpilased jagatakse seitsmeks viieteistliikmeliseks rühmaks. Õpetajad pakuvad õpilastele välja töötubade teemad ja õpilased peavad läbima kõik seitse töötuba. Vanemates klassides jagatakse õpilased rühmadesse võimete järgi, nooremates suunavad õpetajad õpilasi rühmadesse.

 Eriti avaldasid meile muljet robootika, matemaatika ja nn kooliaia töötuba, mis tegutses kõrvalasuva ülikooli raamatukogu territooriumil.  Ülikool oli selle maa igaveseks kooli kasutusse andnud. Üks rühm õpilasi tegutses basseini kavandamise ja disainimisega. Teisel rühmal oli käsil basseini tarbeks maasse augu süvendamine, kolmandad riisusid  puulehti. Aeda olid rajatud ka peenrad. Meie külastuse ajaks oli saak peenardelt juba koristatud. Aianurgas oli õpilaste poolt disainitud  ja ehitatud taaskasutatavast materjalist (euroalused jms)  putukate hotell, milles oli püütud  luua erinevatele putukatele neile omased elamistingimused.

Matemaatika töötoas oli õpilastele ühe teema raames (geomeetrilised kujundid) välja pakutud erinevad tegevused gruppides alates tangrami koostamisest kuni ruumiliste geomeetriliste kujundite koostamiseni. Selles tunnis jäi silma  õpilaste oskus tööjuhenditega iseseisvalt töötada.

Robootika töötoas tegutsesid õpilased Bee-Bottidega, pannes need ruudulisel alusel liikuma vajalikus suunas, tegid Makey Makey Appi abil banaanide ja muude vahenditega muusikat ning konstrueerisid ja programmeerisid  Arduino platvormi kasutades arvutiga juhtima käru, mille kast oli tehtud 3D printeriga.

gfd

hss

2 (7)

Õpetajad hindavad töötubades  ennekõike õpilaste suhtumist, koostööd, töö protsessi ja tulemust.  Silma jäi, et õpetaja on õpilasele partner, toetaja ja abiline. Õpetajat klassi ees seismas me selles koolis ei näinud. Isegi õpetaja laud oli paigutatud nii, et seal istudes oli õpetaja seljaga klassi poole, sest  õpetaja tunni ajal seal ei istu vaid viibib õpilaste keskel.

Koolis toimub ka  ettevõtlikkusõpe. Koridori on ehitatud müügikiosk, mida õpilased kasutavad tundides erinevate vastavateemaliste eluliste situatsioonide (ost, müük) läbimängimiseks.

ölk'

Tundides olid  õpetajatele  abiks praktikandid ja vabatahtlikud. Näiteks inglise keele tunnis oli õpetajale abiks vabatahtlik neiu, kes oli pärit USA –st.

IKT vahenditest olid igas klassiruumis  lähikuva projektorid. Arvutiplatvormiks on Linux, mis on koolidele tasuta ja mida toetab haridusministeerium. Kuna tegemist oli munitsipaalkooliga, ei olnud arvutipark kõige uuem. Kasutusel olid LibreOffice ja MS Office 2010 arvutitarkvara. Tahvelarvutiteks   olid selles koolis I-Padid, mida oli ainuüksi laadimisjaamades 40 ning arvutitena olid kasutusel  Microsoft arvutid.

Huvitav oli ka, et õpilastel on kooli meiliaadressid kasutusel juba kolmandas klassis. Inglise keele tunnis saatsid õpilased (üks õpilane rühmast) oma rühmatöö õpetaja meilile.

Selles koolis antakse mobiiltelefonid ära hommikul kooli tulles.

Eraldi rõhutati ka säästvat tarbimist ja  selle selgitamise vajalikkust õpilastele. Näiteks võib tuua selle, et kuna õpilased võtavad hommikusöögi kooli kaasa, siis propageeritakse karbikeste kasutamist hommikusöögi tarbeks.

Kooli külastus oli sedavõrd  huvipakkuv, et aeg lendas märkamatult ja kooliga tutvumine kestis planeeritust tunduvalt kauem.

Meie saatja Susan tegi pärast koolikülastust meile ettepaneku  tutvuda ümbruskonna vaatamisväärsustega. Jalutuskäigul nägime kuulsaid Parc de la  Ciutadellat, zooloogiamuuseumi, Arc de Triomfi ning samuti  endist avalikku turgu Merkat del Borni, kus on presenteeritud Rooma impeeriumi varemed.

Pärast ühist jalutuskäiku tutvusime linnaga omal käel ning õhtul kogunesime juba tavapäraseks kujunenud ümarlauale, et päeval nähtust ja kogetust kokkuvõtteid teha.

Kokkuvõtte tegid: Pille, Kärt ja Age

Advertisements