2. päev 23.1o.2o17

Hommik algas Kataloonia Haridusministeeriumi külastamisega. Välisuksel tervitasid meid Susan ja Ricard. Ministeeriumis IT hariduse edendamisega ja arendamisega töötasid õpetajad ja õppejõud, kes on teadlikud koolis toimuvast.  Läbides turvakontrolli ja kätte saanud külastajatekaardid, suundusime kõrgemale korrusele, kus näidati meile ministeeriumi tööruume ja tutvustati tööd sektsioonides. Tööruum oli avatud ja ühel korrusel töötasid koos nii haridusvaldkonna edendajad kui ka keele osakond. Antud valdkonna, näiteks tehnika haldamine, esindajad töötasid koos omavahel kokku lükatud laudadega 4 liikmelistes gruppides.

Seejärel suundusime koosolekuruumi, kus liitus meiega ka haridusosakonna juhataja Jordi. Esmalt anti meile ülevaade piirkonnast üldiselt, seejärel  tutvustati kohalikku haridusüsteemi ning  tutvustati ka mSchooli projekti.

Saime teada, et Kataloonia piirkond on oma territooriumilt veidi väiksem kui Eesti (30 000km2), kuid elanikkond on 7,5 miljonit. Antud piirkonnas on tööstus väga arenenud ja seetõttu omavad Hispaania majanduses suurt mõju. Kuigi piirkond on võrdlemisi jõukas ja omab Hispaania majandusnäitjates suurt rolli, elab siiski umbes 20% inimestest alla vaesuspiiri, kes saavad toime tulemiseks riigi poolset toetust.  Seetõttu on tihtipeale kool ainule võimalus kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid. Lisaks saime teada:

 • Koolis käimist alustatakse 2-4 aastaselt ja põhiharidus omandatakse 16ndaks eluaastaks. Edasi järgneb kahe aastane ülikooli ettevalmistus.
 • Piirkonnas elab väga palju erinevast rahvusest inimesi ja koolides võib kuulda ca 200 erinevat keelt. Õppekeeleks on siiski katalaani keel.
 • Piirkonnas õpib umbes 1,4 miljonit õpilast. Sündivus igal aastal on 65 000-70 000 last.
 • Õppeperiood õpilastele algab septembri keskel, õpetajatele septembri alguses. Esimene vaheaeg on jõuluvaheaeg.
 • Kui meil Eestis jagunevad esimesse klassi õpilased sissekirjutuse alusel, siis ka siin soetavad vanemad kinnisvara mainekamate koolide lähedusse. Sellest tulenevalt on mainekamate koolide ümbruses kinnisvarahinnad kõrgemad kui mujal. Veidi veidrana tundus aga see, et vanalinna südames on kinnisvara aga hoopiski odavam ja seal elab pigem keskklass ja vaesemad, kui jõuka(ma)d inimesed.
 • Koolivormi koolides enamasti ei ole. Koolivorm on vaid mõnedes väga era-erakoolides.
 • Õppematerjali ostavad vanemad. Õpikud on väga kallid (ca 300-400 eurot õpikute komplekt) ja seetõttu on paljudes koolides õpikutest osaliselt või täielikult loobutud. Selle asemel kasutatakse tahvleid või laptope. Paberõpikutest loobumine on saanud ka üheks eesmärgiks omaette.
 • Uueks trendisks hariduses on 24/7, kus soovitakse anda õpilasele täielik ligipääs igal ajahetkel õppematerjalile. Peamiselt kasutatakse koolides Moodle keskkonda või Google Classroomi. Need on keskkonnad, mille kasutamist toetab ka haridusministeerium. Sellise kasutatava lahenduse kaudu tagatakse õpilastele nende personaalsus olla ise oma aja peremees.
 • Hariduspoliitika eesmärgiks on õpetajate ja õpilaste pädevuste ja kompetentside tõstmine. IKT vahendite kasutamine on igapäevaselt lõimitud igapäeva õppimisse, mitte eraldi eesmärgina.
 • Haridusministeerium vaatab õppimisest ja õpetamisest rääkides tulevikku. Proovitakse hinnata tuleviku töökohtade vajadusi (STEM meetod) ja seeläbi arendada valdkondi ja käsitleda teemasid, mida igapäevases õppimises rakendada.
 • Üha enam kogub piirkonnas populaarsust õpilaste poolt loodavate äppide konkurss/festival. Sellesse projekti on lõimitud nii digitaalsus kui ettevõtlus.
 • Õppetöö on koolides korraldatud mõningaselt erinevamalt kui meil. Koolipäev algab kell 8 (vanematel) või kell 9 (noorematel), lõuna on kella 13-15 vahel ja umbes kell 17 lõppeb koolipäev. Suvevaheajale minnakse juuni alguses, sest peale seda muutub kliima liiga kuumaks. Vanematel on kohustus suvel puhata koos lastega. Samuti on õpilastele suvevaheajaks palju organiseeritud tasulisi tegevusi (laagrid jne).
 • mSchools projekt – platvorm. Change the rules, change the tools and change the future!

Meie vastuvõtjatel ettekannetele järgnes meiepoolne Eesti haridusüsteemi ja meie kooli tutvustus. Algselt ministeeriumis planeeritud aeg pikenes lausa 1,5 tunni võrra. Lõunasöök tuli asendada hilise lõunaga ja suundusimegi seejärel kohalike soovitustele tuginedes otsima mõnusat kohta einestamiseks. Peale kosutavat einet liikusime mööda Las Ramblast alla mere äärde Kolumbuse ausamba juurde. Pärast mõningast vaba aega võtsime päeva kokku ümarlauas ja võrdlesime kuuldut-nähtut oma kogemuste ja oluga Eestis.

Rohkem pilte: https://www.facebook.com/pg/%C3%95pir%C3%A4nne-Muutunud-%C3%B5pik%C3%A4situs-praktikas-173541623224904/photos/?tab=album&album_id=174053779840355

Blogipäeva autoriteks Marjaliisa ja Liilia

Advertisements