Õpetajate õpiränne “Muutunud õpikäsitus praktikas”

22730105_174050873173979_1405266165283717153_n.jpg

Pärnu Raeküla Kooli 9 õpetajat osales 22.10.-29.10.2017 õpetajate õpirändes Barcelonas, Hispaanias. Õpirände eesmärgid  olid erinevatel tasanditel erinevad. Eesmärgid olid alljärgnevad:

  • juhtkonna ja kooli tasandil uute arengute toomine või ülekandmine meie kooli koolikultuuri;
  • digikultuuri arendamine ja integreerimine õppeprotsessi, õpioskuste arendamine;
  • igapäevaste õpitegevuste korraldamine (aktiivõpe, e-õpe, töö rühmades, uued tehnoloogilised vahendid, äppide loomine jne);
  • kooli arendustegevused (erinevad projektid, uued õpiringid);
  • õpetajate koolitamine;
  • koolitöötajate silmaringi avardumine erinevate kultuuride ja kultuuriliste eripäradega ning tutvumine teiste Euroopa riikide haridussüsteemidega;
  • võõrkeeles suhtlemine;
  • uued kontaktid võimalikeks uuteks koostööprojektideks.

Igapäevaselt täideti blogi:

Advertisements