Õpetajate õpiränne “Andekas õpilane klassiruumis”

Pärnu Raeküla Kooli 10 õpetajat osales 24.10.-31.10.2021 õpetajate õpirändel Portos, Portugalis. Projekt kandis nime “Andekas õpilane klassiruumis”. Õpirände eesmärgiks oli õppida märkama õpilaste varjatud andeid ja leida võimalusi nende arendamiseks.  Õpirändel osalesid:
– Marika Kohv (paremalt esimene) – matemaatikaõpetaja, reaal- ja loodusainete ainesektsiooni esimees;
– Sirle Sikk (paremalt teine) – muusikaõpetaja, kaunite kunstide ja sotsiaalainete ainesektsiooni esimees;
– Liilia Oberg (paremalt kolmas) – Pärnu Raeküla Kooli direktor;
– Pille Paulberg (paremalt neljas) – haldusjuht, vene keele õpetaja;
– Kärt Jakobson (paremalt viies) – inglise keele õpetaja, keelte ainesektsiooni esimees;
– Kaja Lillipuu (vasakult viies) – klassiõpetaja, klassiõpetaja ainesektsiooni esindaja;
– Leeve Eero (vasakult neljas) – kunstiõpetuse õpetaja, kaunite kunstide ja sotsiaalainete ainesektsiooni esindaja;
– Pille Nurk (vasakult kolmas) – õppejuht, eesti keele õpetaja;
– Tiiu Haljaste (vasakult teine) – tantsuõpetaja, kehalise kasvatuse ainesektsiooni esindaja;
– Marjaliisa Umb (vasakult esimene) – arendusjuht, matemaatika ja uurimistööde alused õpetaja.

Kokkuvõttev artikkel Õpetajate Lehes: https://opleht.ee/2021/12/opetajad-laiendasid-teadmisi-tooks-andekatega/

Päeva postitused: